PUBLIKACIJA „NAJČEŠĆE POGREŠKE PRIJAVITELJA NA NATJEČAJE ESF-A 2007. – 2013.”

PUBLIKACIJA „NAJČEŠĆE POGREŠKE PRIJAVITELJA NA NATJEČAJE ESF-A 2007. – 2013.”

Publikacija sadrži najčešće pogreške prijavitelja u fazi pripreme projekta koje su ocjenjivači utvrdili: formulacija problema, ciljne skupine, opći i specifični ciljevi, aktivnosti, rezultati i pokazatelji, relevantnost i povezanost s pokazateljima OP-a RLJP, planiranje resursa, održivost, horizontalne teme, proračun, nabava, dosljednost obrazaca A i B te ostale pogreške.

Publikaciju možete preuzeti OVDJE.