PRVI NATJEČAJI IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA NAPOKON KREĆU

PRVI NATJEČAJI IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA NAPOKON KREĆU

LOGO-min poljoprivrede 2 big gallery

 

 

 

 

 

 

 

U Glasniku broj 1/2015 Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj i međunarodnu suradnju, objavljen je plan raspisivanja natječaja prikazan u nastavku:

 

PIRR-natječaji 

Također, objavljene su i izmjene u mjeri 4. i mjeri 7. Naime, u podmjeri 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ došlo je do izmjene korisnika s obzirom na ekonomski rezultat poljoprivrednog gospodarstva. Drugim riječima, korisnici podmjere 4.1. su pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi, osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura u sektoru voća, povrća i cvijeća odnosno 8.000 eura u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici će morati dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva koja je iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu.

Nadalje, u podmjeri 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ izmijenjen je intenzitet javne potpore po projektu koji će sada iznositi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova te će se moći povećati s obzirom na indeks razvijenosti (NN 158/13):  
•    za dodatnih 20% za ulaganje u projekte koji se nalaze u jedinicama lokalne samouprave s indeksom razvijenosti do 75% HR prosjeka
•    za dodatnih 10% za ulaganje u projekte koji se nalaze u jedinicama lokalne samouprave s indeksom razvijenosti od 75% do 100% HR prosjeka

Jedna od bitnih promjena u odnosu na IPARD je način prijave na natječaj. Naime, sve prijave u ovom programskom razdoblju obavljat će se preko aplikacije AGRONET za koju je potrebno korisničko ime i lozinka. Kako bi dobili pristupne podatke svi novi, a i postojeći korisnici aplikacije moraju se upisati u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Nakon upisa u evidenciju putem elektroničke pošte korisnik dobiva pristupne podatke. Detaljne upute opisane su u Vodiču za upis korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kojem možete pristupiti na ovoj poveznici.

Za pomoć i dodatne informacije možete se obratiti u REDEA-u na broj telefona 040 395 528.