PRVI NATJEČAJ ZA ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

PRVI NATJEČAJ ZA ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 14. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, pri čemu ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 kuna.

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.  Navedena potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava, pri čemu se po projektu financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva koja prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. Biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci;
  2. mora posjedovati rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora;
  3. pripadati ekonomskoj veličini od najmanje 2.000 eura;
  4. mora biti upisan u Registar poreznih obveznika;
  5. imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura

Najviši iznos javne potpore po korisniku, iznosi 200.000 eura

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine

Više informacija možete saznati OVDJE.