PRVI KORAK PREMA UČINKOVITIM PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

PRVI KORAK PREMA UČINKOVITIM PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

ledi

Europski socijalni fond (ESF) bila je tema dvodnevne radionice koja se održavala 12. i 13. ožujka 2014. u sklopu projekta Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije  kojeg provode REDEA i HZZ PS Čakovec.

ESF kao jedan od glavnih instrumenata kohezijske politike Europske unije usmjeren je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse – posloprimce, mlade ljude i one koji su u potrazi za poslom.

Cilj radionice bio je sudionicima pružiti informacije o namjeni, prioritetima i pravnim temeljima ESF-a, kao i pokazati primjere dobre prakse projekata financiranih iz ESF-a koji se provode u državama članicama EU-a, što je predavačici Vanji Hazl iz mariborskog poduzeća Preskok jako dobro uspjelo.

U prvom dijelu prvog dana radionice sudionici, njih 21, upoznali su se s principima i prioritetima ESF-a, Europskom strategijom za razvoj i poslovanje 2020., kao i strategijom Europa 2020. Nadalje, bili su upoznati s principima i tehnikama upravljanja projektnim ciklusom, uz fokusiranje na oblikovanje projekata ESF-a, alate, analize i tehnike za planiranje, praćenje i evaluaciju projekata, i to uz korištenje studija slučajeva iz područja razvoja ljudskih resursa, posebno zapošljavanja i obrazovanja.

Drugog dana radionice sudionici su u skupinama nastojali identificirati bitne probleme naše lokalne zajednice vezane uz ljudske resurse, zatim su odredili ciljne skupine i aktere koje bi mogli uključiti u rješavanje tih problema. Za problem koji je skupina procijenila najvažnijim, a kojeg bi se moglo riješiti projektom (znači u razdoblju od 1-2 godine), krenula je njegova daljnja razrada, što će se u konačnici moći iskoristiti kao ideja za pisanje projekata.

Nakon završetka radionice sudionici su potvrdili kako raspolažu znanjima i vještinama potrebnim za izradu, praćenje i evaluaciju budućih projekata za ESF u koje će biti uključeni, a kao poticaj za daljnje učenje i uključivanje u pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESF-a, podijeljeni su im certifikati.

ledi

ESF