PRVE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 3.2.1.

PRVE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 3.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29. studenog 2018. godine, prve izmjene Natječaja za tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja.

Neke od izmjena su:

Nakon završene administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu, prednost na rang listi ( u slučaju da dva ili više zahtjeva imaju jednaki ukupni broj bodova) se određuje prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu (ranije podneseni zahtjevi za potporu).

U Prilogu 8 Natječaja – Kriteriji ocjenjivanja plana informiranja i promoviranja došlo je do dodavanja nove grupe kriterija. Radi se o Doprinosu Plana informiranja i promoviranja uključivanju novih proizvođača u sustave kvalitete.  Sukladno tome, dobavaju se dva boda ukoliko  najmanje jedna od aktivnosti Plana informiranja i promoviranja izravno doprinosi uključivanju novih proizvođača u sustave kvalitete.

Više informacija kao i ostale izmjene Natječaja možete vidjeti OVDJE.