PRVA IZMJENA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020

PRVA IZMJENA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavila je obavijest da je Europska komisija Republici Hrvatskoj odobrila izmjenu Programa ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. Do 2020. godine. Izmjene se odnose na dvije Mjere i to M10 i M11, a odobrene izmjene počet će se primjenjivati već ove proizvodne godine.

M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
U sklopu M10 izmjena obuhvaća jasnije definiranje minimalnih zahtjeva za primjenu gnojiva i pesticida. Naime, dosadašnja obaveza poštivanja minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide propisana je Uredbom Komisije 1305/2013 te navedeni zahtjevi vrijede za sve Operacije unutar predmetne mjere.  Navedeni minimalni zahtjevi pokazali su se vrlo nejasnima zbog čega  uspostava provedbenog akta te sama kontrola provedbe nije bila moguća.

Izmjenom koja je uslijedila postignuto je da su minimalni zahtjevi za gnojiva i pesticide pojednostavljeni čime se ujedno olakšala njihova provedba i kontrola. Naime, obveza poštivanja minimalnih zahtjeva izbačena je iz onih operacija u kojima nisu propisani neki posebni načini primjene gnojiva i/ili pesticida.  Minimalni zahtjevi propisani su u ove tri operacije: 10.1.2. Zatravnjivane trajnih nasada (ZTN), 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV), 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM).

M11 Ekološki uzgoj
U sklopu M11 izmjena se odnosi samo na jednu skupinu usjeva- trajni travnjaci. Naime, kako bi se na skupini usjeva trajni travnjaci ostvarila potpora potrebno je ispuniti obvezu držanja minimalno 0,5 EKO UG/ha. Pri tome, status EKO grla, ne znači istovremeno i stvarni status grla u ekološkom uzgoju već se odnosi na grla koja se uzgajaju na ekološkom trajnom travnjaku i koja mogu imati kako prijelazni, tako i puni ekološki status.

Sukladno navedenom, potpora se u sklopu ove mjere može ostvariti samo za onu površinu trajnog travnjaka  na kojoj je ispunjen kriterij od 0,5 UG/ha, s napomenom da će se korisnicima koji su 2015. godine ušli u sustav potpore biti isplaćena potpora sukladno zahtjevu koji je podnesen te godine te da u 2016. godini ne moraju odustati od potpore za sve površine već samo za one na kojima nemaju dostatan broj uvjetnih grla.