PROVEDBA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

PROVEDBA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Na portalu esavjetovanje dostupan je Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene prema partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima, u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrže dodatna pojašnjenja u dijelovima vezanima uz postupke i obveze u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dati do 2. 3. 2019.

Više informacija o Pravilniku možete vidjeti OVDJE.