PROVEDBA HKO-a NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA

PROVEDBA HKO-a NA RAZINI VISOKOG OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, a u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.ii Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, Specifičnog cilja 10.ii.1 Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti programa visokog obrazovanja.

Opći cilj Poziva je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a.

Specifični cilj je razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja  visokih učilišta i studenata u svrhu unapređenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.

Ciljne skupine su nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima i visokoobrazovne ustanove

Prihvatljivi prijavitelji su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti MZO-a.

Prihvatljivi partneri mogu biti javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti MZO-a, znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti MZO-a, ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama, trgovačka društva, organizacije civilnog društva, ustanove za obrazovanje odraslih, osnovne i srednjoškolske ustanove , jedinice lokalne i područne samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, tijela državne i javne uprave, zadruge i gospodarske, industrijske, obrtničke ili radničke komore.

Partnerstvo na projektu je obavezno!

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Upravljanje projektnom i administracija
  • Razvoj i/ili unapređenje studijskih programa i/ili programa cjeloživotnog učenja utemeljenih na standardima zanimanja i standardima djelomičnih i/ili cjelovitih kvalifikacija
  • Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
  • Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
  • Promidžba i vidljivost

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupna alokacija za ovaj Poziv iznosi 100.000.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore iznosi 1.000.000,00 kn.

Najviša vrijednost potpore iznosi 4.000.000,00 kn.

Projekti se mogu financirati do 100 % prihvatljivih troškova.

Trajanje projekta: do 24 do 36 mjeseci.

Rok prijave: 4. 6. 2018.

Više informacija i cjelokupnu dokumentaciju Poziva možete pronaći OVDJE.