PROSTORI SUDJELOVANJA – RAZVOJ PROGRAMA REVITALIZACIJE PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU KROZ PARTNERSTVO OCD-a I LOKALNE ZAJEDNICE

PROSTORI SUDJELOVANJA – RAZVOJ PROGRAMA REVITALIZACIJE PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU KROZ PARTNERSTVO OCD-a I LOKALNE ZAJEDNICE

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je otvoreni trajni poziv „Prostori sudjelovanja – Razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice, a u okviru OPULJP, Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.ii.1 „Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO-a i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja“.

Opći cilj je povećati raspon usluga organizacija civilnog društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unaprjeđuje kvalitata življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi su unaprijediti suradnju OCD-ova i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora, povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju te unaprijediti kapacitete OCD-ova za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Ciljne skupine su organizacije civilnog društva.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, umjetnička organizacija.

Prihvatljivi partneri su organizacije civilnog društva, javne ustanove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugom ukoliko ista nije prijavitelj projekta.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici (obvezan element)
  • Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini
  • Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti

Trajanje provedbe projektnih aktivnosti može biti od 12 do 24 mjeseca.

Financijska sredstva i iznos bespovratnih sredstava

Ukupna financijska sredstva namijenjena za ovaj Poziv iznose 70.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu može iznositi 700.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu može iznositi 2.000.000,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava koji se financira iz ovog Poziva može iznositi do 100 %  prihvatljivih troškova projekta.

Krajnji rok prijave: 31. 12. 2019. ili do iskorištenja sredstava Poziva.

Više informacija o pozivu i cjelokupnu dokumentaciju Poziva možete vidjeti OVDJE.