PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA I

Ministarstvo zdravstva objavilo je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“.

Opći cilj je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi Poziva raspoređeni su u 2 komponente:

  • Komponenta 1. Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana RH o važnosti prevencije bolesti;
  • Komponenta 2. Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Ciljne skupine su zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova te pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri mogu biti:

  • Komponenta 1.: udruga koja djeluje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, zaklada koja djeluje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Komponenta 2.: ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Komponenta 1. – medijske kampanje, okrugli stolovi, otvoreni dani, radionice, seminari, javne tribine, manifestacije javnog karaktera, izrada edukativnih materijala;
  • Komponenta 2. – edukacije, konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu, okrugli stolovi, izrada edukativnih i obrazovnih materijala, studijska putovanja.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupna financijska alokacija iznosi 27.000.000,00 kuna.

Komponenta 1

  • Ukupni raspoloživi iznos je 10.000.000,00 kuna.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava je 200.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.

Komponenta 2

  • Ukupni raspoloživi iznos je 17.000.000,00 kuna.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kuna, a najviši 1.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore za obje komponente je do 100 % prihvatljivih troškova.

Korisnicima se osigurava predujam do maksimalno 40 % ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Trajanje provedbe projekta je od 12 do maksimalno 18 mjeseci.

Trajni Poziv otvoren je do 31. 12. 2020.

Više informacija i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.