PROMJENE U PROJEKTU I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU U MJERI 7

PROMJENE U PROJEKTU I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU U MJERI 7

Pravilnikom o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske propisane su odredbe vezane uz promjene Zahtjeva za potporu.

Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu izuzev promjena podataka o korisniku odnosnopodataka koje se nalaze u Evidenciji korisnika.

Korisnik je obavezan prijaviti promjenu priloženih akata kojima se odobrava građenje građevina iz Zahtjeva za potporu, promjenu ponuditelja i ostalih općih podataka koji su sadržani u Odluci o dodjeli sredstava izuzev podataka iz članka 33. Pravilnika.

Korisnik može podnijeti zahtjev za promjenu tek nakon zaprimanja odluke o dodjeli sredstava.

Primjeri situacija nastanka promjena u projektima:

  • Promjena u projektu prilikom dostavljanja dokumentacije iz provedenog postupka nabave odnosno prije zaprimanja odluke o dodjeli sredstava kako bi promjene bile uzete u obzir kod donošenja navedene odluke i izračuna potpore za dodjelu;
  • Promjene ponuditelja nakon zaprimanja odluke o dodjeli sredstava;
  • Izmjena građevinske dozvole (akta kojim je odobreno građenje) koja nije popraćena promjenama u ponudbenom/ugovorenom troškovniku nakon zaprimanja odluke o dodjeli sredstava, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu;
  • Izmjena građevinske dozvole (akta kojim je odobreno građenje) koja je popraćena promjenama u troškovniku radova nakon zaprimanja odluke o dodjeli sredstava a prije podnošenja zahtjeva za isplatu, korisnik je obvezan podnijeti zahtjev za promjenu projekta putem AGRONET-a
  • Ukoliko je došlo do promjena u projektu odnosno promjena u troškovniku radova zbog kojih se povećava iznos ugovorene ponude i aneksira ugovor s izvođačem, ali ne dolazi do promijene akta kojim je odobreno građenje;
  • Ako je nakon zaprimanja odluke o dodjeli sredstava a prije podnošenja zahtjeva za isplatu došlo do promjena u projektu odnosno do promjena u troškovniku radova koje nisu utjecale na povećanje iznosa ugovorene ponude, a zbog kojih je korisnik sklopio aneks ugovora s izvođačem radova i nije došlo do izmjene akata za građenje.

Sukladno  Pravilniku  o  provedbi  Mjere  07,  promjene opisane u točkama 2,  3, 4 i  5 ove  upute korisnik može prijaviti najviše dva puta podnošenjem Zahtjeva za promjenu putem AGRONET-a na način opisan u Vodiču za korisnike, kojeg korisnik može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.