PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE

PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, u vrijednosti od 196 milijuna kuna.

Sredstva iz natječaja u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Provedbom projekata osigurat će se povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti.

U skladu s Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“, prihvatljivi prijavitelji na natječaj su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje, a dopušteni partneri su im jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, regionalne razvojne agencije te uredi turističke zajednice.

Natječaj se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u privremenom modalitetu, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine u 23:59 sati, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
Pristupačnost i komunalni sadržaji;
Edukacija i interpretacija;
Promocija i vidljivost
3. Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

VAŽNO – 1. IZMJENA POZIVA

Dana 9. siječnja 2017. godine objavljena je prva izmjena Poziva objavljenog 5. prosinca 2016. godine. 

Ispravci pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije posljedica su pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom informativne radionice održane 16. prosinca 2016. godine. Predložene izmjene uključuju i produženje datuma krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga na 13. ožujka 2017. u 23:59 sati, a s ciljem osiguranja dovoljno vremena za izmjenu i/ili dopunu projektnih prijedloga od strane potencijalnih prijavitelja.

Izmijenju natječajnu dokumentciju možete preuzeti OVDJE.