Prijava projektnih prijedloga i odabir

Prijava na 4. Poziv

Projekti (Light Project Proposals) će se odabrati u jednom selekcijskom koraku te će se odmah evaluirati cjelokupne projektne prijave (Light Project Proposals).

Prijave će se zaprimati do datuma određenog u tekstu Natječaja za prijavu Light Project Proposals, također kroz web platformu B Light projekta.

Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu Light Project Proposala vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u

 1. a) MS Excel formatu
 2. b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji prijavnog obrasca i
 3. c) popratne dokumentacije.

Rokovi i detalji su navedeni u 4. Pozivu za dostavu Light Project Proposala.

Zaprimanje prijava se odvija kontinuirano do datuma zatvaranja 4. Poziva.

Ugovaranje Light projekata koji će biti predloženi za financiranje u okviru 4. Poziva očekuje se do sredine 2020. godine.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na 4. Poziv, predlažemo da pogledate kratku video prezentaciju o uvjetima i načinu prijave.

HRV https://www.powtoon.com/embed/c79osFrpF1F/

ENG https://www.powtoon.com/embed/eK7tjIxedyU/

HU https://www.powtoon.com/embed/b9aHJjtJSVk/

 

Prijava na 1., 2. i 3. Poziv

Prvi selekcijski korak (Light Concepts)

Prijava u prvom koraku (Light Concepts) treba imati fokus prvenstveno na jasno razrađenom sadržaju projekta, što olakšava MSP-ovima da izbjegnu nepotrebne napore pri prijavi projekta. Podršku korisnicima pri izradi projektne prijave za prvi korak (Light Concept) pružaju relevantne županijske razvojne agencije („Korisnici“). Light Concept prijavu korisnici pripremaju zajednički. Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu Light Concepta vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u a) Wordu te b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji. Predložak za prijavu Concept Light projektnog prijedloga možete naći ovdje.

Zaprimanje prijava se odvija kontinuirano dok se evaluacija prijava provodi najmanje dva puta godišnje.

Rokovi i detalji su navedeni u Pozivu za dostavu Light Concept projektnih prijedloga.

Evaluacija i odlučivanje prati sljedeću proceduru:

 • Light Concept ocjenjuju geografski relevantne razvojne agencije („Korisnici“): agencije procjenjuju administrativnu provjeru i prihvatljivost.
 • Razvojne agencije (“Korisnici”) odbacuju ili prihvaćaju projektnu prijavu-Light Concept i šalju na daljnju evaluaciju. Ne postoji mogućnost dostavljanja naknadne dokumentacije.
 • Nakon administrativne provjere, ocjenjivači ocjenjuju Light Concept prijavu na temelju evaluacijskog okvira.
 • Nakon sadržajne evaluacije, unutar 60 dana nakon roka za prijavu Light Concepta, održat će se sjednica Izborne komisije.
 • Na temelju odluke Izborne komisije izabrani Light Concepts će se predložiti za daljnji razvoj (u ovoj fazi financijska sredstva se ne dodjeljuju).

Drugi selekcijski korak (Light Project Proposals)

U slučaju pozitivne evaluacije u prvom selekcijskom koraku, u drugom selekcijskom koraku će se evaluirati cjelokupne projektne prijave (Light Project Proposals), koje će se pripremiti u suradnji s vanjskim stručnjacima (External Project Support Facility – EPSF).

Stručnjaci EPSF- a će zajedno s tvrtkama prijaviteljima raditi na daljnjem razvoju Light Project Proposal-a na osnovu prethodno prijavljene i odobrene Light Concept prijave.

Prijave će se zaprimati do datuma određenog u tekstu Natječaja za prijavu Light Project Proposals, također kroz B Light web platformu.

Light Project Proposal pripremaju zajednički tvrtke prijavitelji uz besplatnu pomoć vanjskih stručnjaka (EPSF).

Jezik prijave je engleski jezik.

Prijavu Light Project Proposala vrši jedan od Light korisnika kroz B Light Platformu u a) MS Excel formatu b) potpisanoj i skeniranoj PDF verziji certifikacijske tablice i c) popratne dokumentacije. Predložak za prijavu Light Project Proposal-a možete naći ovdje.

Zaprimanje prijava se odvija kontinuirano dok se evaluacija prijava provodi najmanje dva puta godišnje.

Rokovi i detalji su navedeni u Pozivu za dostavu Light Project Proposala.

Evaluacija i odlučivanje prati sljedeću proceduru:

 • Light Project Proposal ocjenjuju geografski relevantne razvojne agencije („Korisnici“): procjenjuju administrativnu provjeru i prihvatljivost.
 • Razvojne agencije („Korisnici“) odbacuju ili prihvaćaju projektnu prijavu Light Project Proposala i šalju na daljnju evaluaciju. U slučaju nekompletne prijave, postoji mogućnost dostavljanja naknadne dokumentacije u zadanom roku te također dostavu pojašnjenja u svezi sa sadržajem projektne prijave.
 • Nakon administrativne provjere, ocjenjivači ocjenjuju Light Project Proposal prijavu na temelju evaluacijskog okvira.
 • Nakon sadržajne evaluacije, unutar 60 dana nakon roka za prijavu Light Project Proposal, održat će se sjednica Izborne komisije.
 • Na temelju odluke Izborne komisije izabrani Light Project Proposal će se predložiti za financiranje, te slijedi potpisivanje Ugovora.