Grant shema B LIGHT

Opis projekta

Beneficiary Light Grant Shema (B Light) je program dodjele bespovratnih sredstava  kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća (MSP) na pograničnom području Mađarska – Hrvatska.

Ciljevi projekta

  • Omogućiti razvoj MSP-a kroz poslovnu suradnju putem: zajedničke proizvodnje, razvoja tehnologije i usluga, opskrbnih lanaca, zajedničkog tržišta i planiranja budućeg zajedničkog ulaganja;
  • Potaknuti internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
  • Ostvariti poslovne ugovorne odnose s trećom stranom;
  • Povećati konkurentnost MSP-a;
  • Povećati prodajne vrijednosti MSP-a;
  • Povećati bruto dodanu vrijednost (BDV) po glavi stanovnika u industrijskom i uslužnom sektoru na području provedbe programa.

Sufinanciranje projekata

B Light je program bespovratnih potpora.

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75 %, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light korisnici.

Svaki Light korisnik bi trebao doprinijeti minimalno s 25 % od ukupno prihvatljivog troška prilikom implementacije Light projekta.

Vlastita sredstva mogu biti iz različitih financijskih izvora (primjerice novac na računu, zajam) s iznimkom potpora zatraženih od Europske Unije ili iz nacionalnih izvora sufinanciranja.

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku – 4. Poziv

Za Light korisnika Ukupni prihvatljiv trošak
(100%)
Najviša subvencija EFRR-a  (75%)
Najniži iznos 40.000 EUR 30.000 EUR
Najviši iznos 160.000 EUR 120.000 EUR

S obzirom da PDV nije prihvatljiv trošak, svi troškovi prilikom izrade proračuna projekta trebaju biti iskazani bez PDV-a.

Prijava projekata i pronalazak partnera vrši se pomoću web platforme B Light projekta.

 

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku – 1., 2. i 3. Poziv

Ukupni prihvatljivi trošak (100 %) Najviša subvencija EFRR-a (75 %)
Najniži iznos po Light korisniku 40.000 EUR 30.000 EUR
Najviši iznos po Light korisniku 180.000 EUR 135.000 EUR

Ukupni trošak zajedničkih aktivnosti pojedinog Light korisnika može prijeći 180.000 EUR-a, ali sve iznad navedenog iznosa nije prihvatljiv trošak te ga pokrivaju sami Light korisnici.

S obzirom da PDV nije prihvatljiv trošak, svi troškovi prilikom izrade proračuna projekta trebaju biti iskazani bez PDV-a.