B LIGHT

Beneficiary Light Grant Shema je program dodjele bespovratnih sredstava  kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light korisnika s obje strane granice. Svaki Light korisnik treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom. Light korisnici trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1. uredbe Komisije 651/2014/EU.

Minimalan oblik suradnje na Light projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light korisnika koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Light korisnici su MSP korisnici odabrani kroz otvorene natječaje (Light Concepts i Light Project Proposals).

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75 %, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light korisnici.

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku – 4. Poziv

Za Light korisnika Ukupni prihvatljiv trošak
(100 %)
Najviša subvencija EFRR-a  (75 %)
Najniži iznos 40.000 EUR 30.000 EUR
Najviši iznos 160.000 EUR 120.000 EUR

S obzirom da PDV nije prihvatljiv trošak, svi troškovi prilikom izrade proračuna projekta trebaju biti iskazani bez PDV-a.

 

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku – 1., 2. i 3. Poziv

Za Light korisnika Ukupni prihvatljiv trošak
(100 %)
Najviša subvencija EFRR-a  (75 %)
Najniži iznos  40,000 EUR  30,000 EUR
Najviši iznos  180,000 EUR  135,000 EUR

Prijava projekata i pronalazak partnera vrši se pomoću web platforme B Light projekta.

Projektni korisnici na B Light-u:

  1. Zala County Foundation for Enterprise Promotion – ZMVA (HU)
  2. Entrepreneurs’ Centre of Somogy County Public Foundation – SMVKK (HU)
  3. Baranya County Development Agency Non-profit Ltd. – BMFÜ (HU)
  4. Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments – HAMAG-BICRO (HR)
  5. Public institution for the development of the Međimurje county – REDEA (HR)
  6. PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County – PORA (HR)
  7. VIDRA Virovitica-Podravina County`s Development Regional Agency – VIDRA (HR)
  8. Regional Development Agency of Slavonia and Baranja ltd.– RRA SiB (HR)

Trajanje projekta: 54 mjeseca (1. 2. 2017. – 31. 7. 2021.)

Vrijednost projekta: 12.510.299,00 eura, od čega je REDEA-i na raspolaganju 224.890 eura

Službena Internet stranica Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020: http://www.huhr-cbc.com/

„Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost REDEA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.“