PROJEKT IMPER PREDSTAVLJEN NA MESAP-U 2008

PROJEKT IMPER PREDSTAVLJEN NA MESAP-U 2008

Na jubilarnom desetom sajmu poduzetništva MESAP 2008 održanom u Nedelišću od 13. do 15. lipnja REDEA je na izrazito posjećenom štandu predstavila niz projekata koje provodi. Središnje mjesto ove je godine bilo namijenjeno projektu IMPER i poduzetnicima koji u njemu sudjeluju. Ovim projektom se želi omogućiti povezivanje međimurskih i pomurskih poduzetnika te omogućiti im pristup marketinškim znanjima kroz konzultantske marketinške usluge. Konkretna prezentacija poduzetnika realizirana je ovim zajedničkim nastupom na MESAP-u gdje je predstavljena i brošura sa promotivnim letcima svih poduzetnika uključenih u projekt. Na štandu je svoje proizvode i usluge predstavilo 15 poduzetnika iz Međimurja i 5 iz Pomurja. Mnogima od njih je ovo bio prvi takav nastup na kojem su stekli korisna iskustva u sajmovanju i uspostavili nove poslovne kontakte. (www.imper-redea.com)
 
Na štandu su svoje proizvode i usluge predstavili:
 
Poduzetnici iz Međimurja:
V-ELIN d.o.o. Čakovec; LEPOGLAVEC d.o.o. Goričan; TURISTIČKA AGENCIJA MURA Čakovec; LEŠKO d.o.o. Vratišinec;. DIGITAL MEDIA d.o.o. Šenkovec; PANEX-MIX d.o.o. Čakovec; LIMING PLUS d.o.o. Nedelišće; MURAPLAST d.o.o. Kotoriba; SMARTEK d.o.o. Žiškovec; MGP d.o.o. Čakovec; SENKO d.o.o. Štefanec; 12. HEPLAST-PIPE d.o.o. Prelog; MIJOR d.o.o. / ČK TV Čakovec; STROJARSTVO BRANILOVIĆ Čakovec; MEÐIMURSKI IT CLUSTER – MIT CLUSTER Čakovec
 
Poduzetnici iz Pomurja:
IZO-GRADNJE d.o.o. Ljutomer; ININ d.o.o. Murska Sobota; TV IDEA / KANAL 10 Murska Sobota; MREŽNI POMURSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR d.o.o. Murska Sobota; TURISTIČNA AGENCIJA ODDAHNITE.SI Lendava
 


OSTALI REDEA-ini PROJEKTI PREDSTAVLJENI NA MESAP-u
 
Od ostalih projekata koje REDEA trenutno provodi predstavljeni su INVESTIMULATION, GREENENERGY i NIMSEC.
 
InveStimulation je projekt usmjeren na zajedničku promociju ulagačkih mogućnosti u pograničnom području, Međimurskoj županiji i Županiji Zala kojem je osnovni cilj uobličiti i standardizirati ponudu za investitore kako bi bili u prilici odabrati njima najpogodniju lokaciju za ulaganje u ovoj regiji. Središnji događaj projekta je Konferencija o mogućnostima ulaganja u Međimursku županiju koja će se održati u Toplicama Sveti Martin 18. i 19. lipnja. (investimulation.redea.hr)
 
Projekt Green EnergyTemelj međuregionalnog održivog razvoja provodi REDEA u suradnji sa slovenskim i mađarskim partnerima, a cilj projekta je analizirati potencijale energije vjetra, biomase i geotermalne energije u Međimurju, kako bi se stvorila baza za njihovo korištenje. (www.greenenergy.redea.hr)
 
Projekt NIMSEC (”Novi integrirani model energetski održivih zajednica”) je projekt iz programa Intelligent Energy Europe (IEE) osnovni cilj kojeg je poboljšanje energetske učinkovitosti na lokalnoj razini i povećanje ukupnog udjela energije iz obnovljivih izvora.
 
REDEA je za Međimursku županiju pripremila projekt Međimurske energetske agencije koja je osnovana u svibnju i trenutno je u fazi izgradnje kapaciteta. U skoro vrijeme agencija će na sebe preuzeti poslove pripreme i provedbe energetskih projekata kao što su energetsko planiranje, energetski pregledi, informiranje javnosti o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, zakonodavnim okvirima i svim ostalim pitanjima vezanim uz ovo ključno područje razvoja jedne regije. Kao partneri u agenciji sudjeluju tehnički fakulteti, državni fondovi, ministarstva, udruge i ostali dionici iz područja energetike.
 
Velik broj izlagača te niz zanimljivih projekata učinili su da REDEA-in štand bude među najposjećenijima na ovogodišnjem MESAP-u.