PROJEKT BACK TO SCHOOL: SAVJETI IZ CRNE ZEMLJE

PROJEKT BACK TO SCHOOL: SAVJETI IZ CRNE ZEMLJE

U okviru projekta Back to school financiranog iz programa Erasmus+ (Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) voditelji odjela u REDEA-i Jako Horvat i Petra Pavičić provode tjedan na promatranju rada (tzv. job shadowing) u partnerskoj organizaciji GECKO u Velikoj Britaniji kako bi REDEA unaprijedila svoju ponudu edukacija iz područja poduzetništva i zapošljivosti (employability). GECKO Programmes ltd. je organizacija koja se bavi osmišljavanjem i provedbom programa, projekata i različitih edukacija kojima razvijaju poslovanje poduzeća te vještine i stručna znanja zaposlenih i nezaposlenih osoba.

Posjetili su njihov ured u Wolverhamptonu i centar za obuku u Birminghamu. Razgovarali su o projektima i programima koje GECKO provodi za (dugotrajno) nezaposlene, za one koji traže posao ili su u procesu mijenjanja posla. Također, stekli su uvid u proces pripremanja edukacijskih materijala (planovi i programi edukacija, definiranje ciljeva edukacije, praktične vježbe i sl.). GECKO provodi dva osnovna tipa edukacija – verificirane i neverificirane. Verificirane edukacije su edukacije koje kontroliraju nadležna nacionalna tijela koja prate i ocjenjuju provedbu i edukacija. Najčešće su to edukacije koje su registrirane u NOS-u (National occupation standard) u kojem su navedeni i očekivani ishodi učenja. Za neverificirane edukacije GECKO samostalno izrađuje kurikulum po kojem iste i provodi. U njihovim edukacijama se primjenjuje princip “facilitated lesson” odnosno edukacije u kojima predavač ima ulogu facilitatora i usmjeravanja edukacijskog procesa, a polaznici edukacije su aktivni sukreatori tog procesa. Naši kolege su vidjeli pripremne i radne materijale kojima se GECKO služi u provođenju edukacija na primjeru već provedenih edukacija Principi kreativnog i kulturnog sektora i Poduzetničke vještine te su sudjelovali na edukaciji na temu digitalnog marketinga. Edukacija je bila organizirana za mlade koji posredstvom GECKA odlaze na praksu u poduzeća u Italiji i Španjolskoj. Također su vidjeli edukacijske materijale za pokretanje vlastitog posla i komercijalizaciju poslovanja koji su namijenjeni obrtnicima i samostalnim umjetnicima (materijali su nastali u sklopu projekta Talent to market – E+, K2 Strateška partnerstva). Predstavljen im je i projekt koji GECKO provodi od početka ove godine – Skill support for your business. Projekt je u potpunosti financiran od Europske unije (ESF), a usmjeren je isključivo na područje Black country. Black country obuhvaća dio pokrajine West Midlands, područje zapadno od Birminghama te gradove Dudley, Walsall i Sandwell,  tradicionalno visoko industrijalizirano područje (kolijevka industrijske revolucije), koje se nije uspjelo adaptirati na globalne promjene u način poslovanja industrijskog sektora što je rezultiralo značajnim smanjenjem kapaciteta i velikom nezaposlenošću. Jedan od najvećih izazova u Black countryju je kako velikom broju nezaposlenih (ali, i zaposlenih) omogućiti stjecanje znanja i vještina traženih u rastućim sektorima (poslovne usluge, kreativne usluge i ugostiteljstvo). U ovom projektu GECKO djeluje kao skills broker te kontaktira lokalna poduzeća i nudi im sudjelovanje u projektu kojim zaposlenici dobivaju besplatne edukacije iz različitih područja jačanja vlastitih kapaciteta. Jako i Petra imali su priliku posjetiti 2 poduzeća koja su kroz program Skill support for your business dobila potporu.

Kompetencije stečene kroz razdoblje praćenja rada u poduzeću GECKO primijenit će se u edukacijama koje će REDEA razvijati na području poduzetništva i zapošljivosti.