PROJEKT ATTRACTOUR – TURISTIČKA PONUDA MEĐIMURJA PREDSTAVLJENA AUSTRIJI

PROJEKT ATTRACTOUR – TURISTIČKA PONUDA MEĐIMURJA PREDSTAVLJENA AUSTRIJI

Turistička zajednica Međimurske županije predstavila je svoju ponudu na najvećem austrijskom turističkom sajmu Ferien-Messe koji se od 10. do 13. siječnja 2019. godine održavao u Beču. Međimurje u pokretu, slogan je međimurskih turističkih potencijala koje austrijsko tržište iz godine u godinu sve više prepoznaje, a to se očituje u stalnom porastu udjela austrijskih gostiju u ukupnom broju posjeta i ostvarenih noćenja u Međimurskoj županiji.

Turistički sajam u Beču okupio je 800-tinjak izlagača iz više od 70 zemalja svijeta, te kao takav predstavlja ozbiljnu platformu ne samo za susrete s posjetiteljima, već i za uspostavljanje kontakata s velikim turoperaterima i turističkim agencijama iz cijelog svijeta. “I ovaj nam je sajam pokazao ne samo da interes za Međimurje postoji, nego da smo sve više i više prepoznati kao destinacija aktivnog odmora i atraktivnih sadržaja. Vrlo je važno biti prisutan na ovakvim sajmovima kako bi se što bolje pozicionirali na vanjskim tržištima”,  rekao je Rudi Grula, voditelj ureda TZ Međimurske županije.

Nastup na ovom turističkom sajmu ostvaren je u okviru projekta Attractour, a koji je u 85%-tnom iznosu sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020.

S obzirom da ciljanu skupinu ovog projekta čine potencijalni gosti iz Austrije i Slovenije, krajem mjeseca TZ Međimurske županije će sudjelovati i na turističkom sajmu u Ljubljani.