PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE U 2016.

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE U 2016.

fgfhgfhghghProgram održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti.
Koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Kroz Program je u prethodnom razdoblju financirano 600 projekata, čime je ispunio svega 23%  potreba najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Poziv za iskaz interesa za Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. je upravo objavljen i možete ga preuzeti OVDJE.

Svoje prijedloge za poboljšanje programa pošaljite na e-mail adresu: porlz@mrrfeu.hr

Provedbena jedinica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Sektor za provedbu programa regionalnoga razvoja, od 15.-23. ožujka 2016. održati će radionice o provedbi Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. po slijedećem rasporedu koji možete pogledati OVDJE.

Više informacija dostupno je OVDJE.