PREVENCIJA OVISNOSTI I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

PREVENCIJA OVISNOSTI I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Ministarstvo zdravstva  i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuju Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Natječaj za prijavu programa – prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga za 2019. sukladno Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranicama Ministarstava.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 10.600.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji programa udruga je 80.000,00 kuna, a najviši 900.000,00 kuna po jednom programu.

Rok za dostavu prijava:  30. kolovoza 2019.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.