PROGRAMI EUROPSKE UNIJE

PROGRAMI EUROPSKE UNIJE

PROGRAMI EUROPSKE UNIJE

Mjesto održavanja edukacije: 

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22B

Informatička učionica na 1. katu

Vrijeme održavanja edukacije:

4. studenoga 2014. godine

s početkom u 9 sati


Cilj edukacije
je informiranje polaznika o nekima od Programa Unije kojima, za razliku od strukturnih i Kohezijskog fonda, upravlja direktno Europska komisija. Svrha Programa Unije je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti  institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projekte za ostvarivanje ciljeva EU politika. Na edukaciji ćemo staviti naglasak na programe koji otvaraju mogućnost financiranja projekata jedinica lokalne i područne samouprave pa ćemo govoriti o Europi za građane, Kreativnoj Europi, Mehanizmu unije za civilnu zaštitu itd. 

Molimo Vas da Vaše sudjelovanje prijavite najkasnije doponedjeljka 3. studenoga 2014. slanjem prijavnog obrasca u privitku na adresu: izabela.balog@redea.hr.

 

PROGRAM

PRIJAVNICA