PROGRAM ULAGANJA U ZAJEDNICU

PROGRAM ULAGANJA U ZAJEDNICU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 26. srpnja 2018. godine Poziv za iskaz interesa za Program ulaganja u zajednicu.

Predmet poziva predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekta javne namjene, koji služe za zadovoljenje vjerskih, kulturnih i društvenih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine, a trenutno se ne mogu financirati putem drugih postojećih financijskih instrumenata.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su javno-pravni subjekti, vlasnici prihvatljivih objekata.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti i čija će provedba pridonijeti cilju Programa.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i u kojima stanovnici zadovoljavaju vjerske, kulturne i društvene potrebe u zajednici.

Jedan podnositelj zahtjeva, prema ovom Pozivu, može podnijeti samo jedan zahtjev za sufinanciranje projekta. Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kn s PDV-om.

Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kn s PDV-om.

Rok: Poziv je otvoren do 1. 11. 2018. godine, no Ministarstvo zadržava pravo ranijeg zatvaranja poziva u slučaju ranijeg iskorištenja raspoloživih sredstava Programa.

Više informacija o Pozivu i načinu prijave možete pronaći OVDJE.