PROGRAM ULAGANJA U ZAJEDNICU

PROGRAM ULAGANJA U ZAJEDNICU

Program ulaganja u zajednicu odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine, kao i druge građevine javne namjene koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu i čija će provedba pridonijeti ostvarenju cilja Programa. Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.
Korisnici su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima korisnici provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.
Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 20.000.000,00 kuna i dodijelit će se projektima koji doprinose cilju Programa. Više informacija dostupno je ovdje(link is external).
Izvor: MRRFEU.