PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2019.

PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2019.

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Financirat će se:

  • Plaže
  • Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
  • Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
  • Žičare
  • Javni zahodi
  • Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom
  • Studije upravljanja kvalitetom u turizmu.

Prihvatljivi korisnici su: Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije, jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Ministarstvo sufinancira do 80 %, odnosno do 90 % opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i123/17).

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 28. lipnja 2019. godine.

Više informacija kao i sam tekst Javnog poziva možete pronaći OVDJE.