PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE JABUKA ZA 2019. GODINU

PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE JABUKA ZA 2019. GODINU

Vlada RH donijela je Program potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu. Program se donosi na temelju Zakona o poljoprivredi.

Prihvatljivi korisnici su proizvođači jabuka koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvode jabuke i koje su upisane u ARKOD.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod jabukama za koje je podnesen zahtjev za potporu iz ovog Programa.

Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 HRK.

Agencija za plaćanja obavlja administrativnu obradu zahtjeva za potporu, kontrolu na terenu te isplatu potpore proizvođačima jabuka.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.