PROGRAM POTPORE PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020.

PROGRAM POTPORE PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020.

Program obuhvaća sljedeće podsektore biljne proizvodnje: voće i povrće, cvijeće te proizvodnju biljnog reprodukcijskog materijala kao i stočarske podsektore: govedarstvo, svinjogojstvo, konjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo i peradarstvo.

Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 53.000.000,00 kn prema sljedećoj raspodjeli:

Više informacija kao i uvjete prihvatljivosti možete vidjeti OVDJE.