PROGRAM PODUZETNIŠTVA U KULTURI ZA 2016. GODINU

PROGRAM PODUZETNIŠTVA U KULTURI ZA 2016. GODINU

Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2016. godinu.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), obrti prema Zakonu o obrtu (NN 143/13), zadruge prema Zakonu o zadrugama (NN 34/11, 125/13 i 76/14), ustanove (osim javnih ustanova) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i umjetničke organizacije prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96 i 44/96).

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:
· nakladništvo i knjižarstvo
· izvedbene umjetnosti
· vizualne (likovne) umjetnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:
· ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);
· nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
· promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. Razmatrat će se samo prijave koje uključuju ispravno ispunjenu online prijavnicu. Javni poziv traje od 12. travnja do 12. svibnja 2016. godine, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.