PROGRAM PODRŠKE 2019 – PROGRAMSKO PODRUČJE 2

PROGRAM PODRŠKE 2019 – PROGRAMSKO PODRUČJE 2

Zaklada „Kultura nova“ objavila je u okviru Programa podrške 2019 Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2.  

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • nisu dobile podršku u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018. u Programskom području 2
 • svojim programima i projektima te svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

Indikativni proračun za navedeni Javni poziv iznosi 150.000.00 kn.

Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

 1. a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000,00 kn
 2. b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000,00 kn

Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1. 7. 2019. do 31. 12. 2019.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. te e-prijavnice za obje kategorije dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 20. 3. 2019., 16.00 h.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene.

Pitanja o Programu podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 5. 2. 2019. do 13. 3. 2019.

Više o Programu podrške možete pročitati OVDJE.