PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE U 2019. GODINI

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE U 2019. GODINI

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini kojim nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture (izgradnja, obnova i rekonstrukcija objekata socijalne, komunalne, javne i gospodarske namjene na lokalnoj razini), vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti) kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Cilj programa
Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Korisnici programa
U užem smislu, krajnji korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici. Korisnici ovoga Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu“ na aktivnost i K 549110 – Razvoj potpomognutih područja u ukupnom iznosu od 76.000.000,00 kuna. Za Međimursku županiju previđena je alokacija od ukupno 2.850.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju
u:
  • I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
  • I.i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave.
Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2019. do predaje Završnog izvješće o provedbi projekta, odnosno 31. ožujka 2020. uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2019. godini.
Cjelokupnu dokumentaciju natječaja možete pronaći OVDJE.