PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021.

Ministarstvo kulture objavilo je poziv 1. 9. 2020. od kada teče rok za prijavu programa. U Program javnih potreba u kulturi, Ministarstvo je za 2021. godinu uvrstilo sljedeće programe:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi,
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
– vizualnih umjetnosti,
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
– monografija iz područja kulture i umjetnosti,
– potpore izdavanju knjiga,
– potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,
– književnih programa u knjižarama,
– knjižnične djelatnosti,
– muzejske djelatnosti,
– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,
– digitalizacije kulturne baštine,
– gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,
– međunarodne kulturne suradnje.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, upućuju se potencijalni prijavitelji  da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja uz sljedeće preporuke:

  • predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje,
  • planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
  • u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena,
  • u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,
  • održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
  • osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
  • što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
  • ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju,
  • prijavitelje programa međunarodne kulturne suradnje se upućuje dostaviti prijedloge koje je moguće provesti, imajući u vidu bitno ograničenu mogućnost mobilnosti umjetnika i profesionalaca, uz potvrde obiju strana o mogućnosti provedbe predloženog programa.

Prijave se podnose u razdoblju od 1. 9. – 1. 10. 2020. godine, elektroničkim putem na odgovarajućem e-obrascu koje možete pronaći na https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica .

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.