PROGRAM ECO-INNOVATION-NAJAVA OBJAVE NATJEČAJA ZA 2009.

PROGRAM ECO-INNOVATION-NAJAVA OBJAVE NATJEČAJA ZA 2009.

Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije EK (EACI) objavit će tijekom ovog mjeseca poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2009. po programu Eco-Innovation. Izgledno je da će poziv biti objavljen (oko) 20. travnja 2009., a rok za dostavu projektnih prijedloga planiran je za rujan 2009. Također, održat će se Informativni dani na kojima će biti više riječi o samom natječaju i o procesu prijave. Za Hrvatsku, taj će se događaj održati u Zagrebu, 29. svibnja 2009. Prioriteti natječaja bit će isti ili slični kao i prošle godine:

 

  • čišći proizvodni procesi (građevina, industrija hrane i pića, recikliranje)
  • inovativni pristup recikliranju
  • razvitak novih i održivih materijala za gradnju itd.

 

Ostali uvjeti natječaja ostat će isti kao i za prošlogodišnji raspis natječaja:

 

  • max. trajanje projekta – 3 god.
  • rata sufinanciranja: 50%
  • elektronska prijava projektnih prijedloga
  • odobrit će se 40-tak projekata
  • odobreni projekti počet će s implementacijom u ožujku/travnju 2010.

 

Objavu natječaja i prateću natječajnu dokumentaciju možete pratiti na internetskim stranicama programa Eco-Innovation:

http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/

 

Obavijest o natječaju i linkovi na natječajnu dokumentaciju bit će objavljeni i na stranicama REDEA-e.