PROGRAM DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ULAGANJE U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

PROGRAM DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ULAGANJE U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

Ministarstvo gospodarstva objavilo je na svojim stranicama Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstva prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije.

Cilj navedenog programa je poticanje poduzetnika na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu proširenja i modernizacije postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanje broja radnika. Za provedbu programa za 2016. godinu predviđeno je ukupno 40 milijuna HRK.

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

  • 25% za velika poduzeća
  • 35% za srednja i mala poduzeća

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su: mali poduzetnici (koji su na dan 31. 12. 2015. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici, poduzetnici registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva, poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog program su:

  • ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te
  • aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patentni, licencije, industrijski softveri).

Poziv se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 7. listopada 2016. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.