PROGRAM CIP ECO-INNOVATION – OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA 2009.

PROGRAM CIP ECO-INNOVATION – OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA 2009.

Eco-Innovation je dio programa Competitiveness and Innovation Programme – CIP (Program za inovacije i konkuretnost Europske unije) čiji je cilj potpora inovacijama i malim i srednjim tvrtkama u EU.

CIP Eco-Innovation podupire:

 • projekte koji se tiču prve primjene ili tržišne replikacije eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi (tehnički uspješno demonstrirani, ali zbog određenih rizika još uvijek nisu prodrli značajnije na tržište i stoga su im potrebni poticaji)
 • tržišno-orijentirane aktivnosti vezane za uvođenje tehnologija zaštite okoliša i eko-inovativnih aktivnosti od strane poduzetnika
 • implementacija novih i integriranih pristupa eko-inovacijama, kao što su upravljanje zaštitom okoliša, stvaranje proizvoda, procesa i usluga koji nisu štetni za okoliš

Prihvatljivi prijavitelji:

Natječaj je otvoren za sve javne i privatne pravne osobe iz zemalja:

 • EU
 • EFTA
 • zemlje kandidatkinje i zemlje pristupnice
 • treće zemlje (ukoliko su potpisale sporazum o sudjelovanju i financiranju u programu CIP)

Prioritetna područja i prihvatljive aktivnosti obuhvaćene ovogodišnjim pozivom:

Recikliranje materijala

Učinkoviti procesi i metode odvajanja otpadnih materijala, građevinskog, komercijalnog i industrijskog otpada, recikliranje dijelova kućanskih aparata i elektroničke opreme te starih vozila

Graditeljstvo

 • Inovativni građevinski materijali i proizvodni procesi usmjereni na racionalnu upotrebu prirodnih resursa i smanjenje štetnih uthecaja na okoliš. Ovo uključuje proizvode izrađene iz netoksičnih i recikliranih građevinskih materijala, građevinske elemente proizvedene iz obnovljivih resursa ili iz materijala koji dolaze iz lokalnih izvora, izolacijske materijale koji ne sadrže štetne tvari
 • Inovativne i štedljive tehnike sortiranja i recikliranja građevinskog otpada i otpada od rušenja koje će u konačnici smanjiti potrebu za izgradnjom odlagališta otpada
 • Inovativni sistemi štednje vode, sakupljanje i ponovna upotreba prirodnih voda i kišnice

Sektor hrane i pića

 • Čišći i inovativni proizvodi, procesi pakiranja i usluge usmjerene na visoku učinkovitost resursa i na smanjivanje količine otpada i emisije stakleničkih plinova
 • Učinkovita upotreba vode u procesu proizvodnje

 

Zeleno poslovanje i pametna kupnja

Aktivnosti koje potiču uvođenje zelenog načina poslovanja u mala i srednja poduzeća – (implementacija proizvoda i usluga koje smanjuju štetne utjecaje na okoliš, uvođenje ekološki inovativnih tehnika i ekološkog dizajna)

Detaljan popis prihvatljivih aktivnosti nalazi se u tekstu natječaja koji je objavljen na internetskoj stranici programa CIP Eco-Innovation.

Postotak sufinanciranja:

Iz programa CIP sufinancirat će se maksimalno 50% prihvatljivih troškova projekta.

Ostalo: 

 • ukupna sredstava natječaja za ovu godinu iznose: 30 milijuna eura
 • očekivani broj odobrenih projekata:oko 40
 • maksimalno trajanje projekta: 36 mjeseci
 • predviđeni datum potpisivanja ugovora: ožujak 2010.
 • elektronska prijava projektnih prijedloga 

Od natječajne dokumentacije za sada je dostupan samo tekst natječaja. Prijavni obrazac i upute za korisnike biti će naknadno objavljene na:

http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/application_en.htm

Krajnji rok za prijavu (isključivo elektronskim putem) je 10. rujna 2009. do 17 sati.

Informativni dan o CIP Eco-Innovation programu i natječaju

Informativni dan na kojem će se govoriti o programu, uvjetima natječaja i kako uspješno ispuniti prijavni obrazac održat će se u Zagrebu, 29. svibnja 2009. Točno mjesto i vrijeme održavanja biti će objavljeni i na internetskoj stranici REDEA-e.