PROGNOZIRANJE VJEŠTINA POTREBNIH NA TRŽIŠTU RADA

PROGNOZIRANJE VJEŠTINA POTREBNIH NA TRŽIŠTU RADA

Dana 27. ožujka 2014. održan je stručni sastanak partnera u sklopu projekta „Prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada – usklađivanje ponude i potražnje“, u okviru programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS. Sukladno općem cilju projekta, a to je doprinijeti boljoj usklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada s ciljem kreiranja novih mogućnosti za zapošljavanje, odrađena je prva faza aktivnosti, koja se odnosi na provedbu desk istraživanja. Istraživanje je provedeno radi dobivanja usporednih podataka o obrazovnim ishodima, zaposlenosti i nezaposlenosti prema stupnju obrazovanja i profesiji, a koji će služiti za uspostavu sustava za prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada Međimurske županije.

 

Na sastanku su predstavljeni rezultati desk istraživanja i vrsta prikupljenih kvantitativnih podataka i izvršena usporedba s Austrijskim i Slovenskim modelom praćenja potrebnih vještina za tržište rada. Naime, uz hrvatske partnere, partneri na projektu su i Znanstveno istraživački institut Bistra iz Ptuja, Slovenija, te Institut društvenih znanosti L&R iz Beča, Austrije, tako da prikupljeni podaci imaju dvojni učinak i to preuzimanje dobre prakse primjenjive na lokalnoj razini, a služe i kao alat međusobnog učenja.

 

Sukladno tome donijete su i preporuke za nastavak aktivnosti projekta, a provedeno istraživanje služi kao preduvjet uspostave sustava za prognoziranje vještina potrebnih na tržištu rada Međimurske županije. Planirani studijski posjeti za svibanj i lipanj u Sloveniju i Austriju, služit će za bolje upoznavanje sa njihovim metodama za prognoziranje vještina na tržištu rada, međuinstitucionalnoj suradnji te vrsti i načinu korištenja prikupljenih podataka i njihov utjecaj na ekonomski razvoj.

 

Za uspješnost studijskih posjeta potrebno je provesti još jedno istraživanje među poslodavcima, kroz strukturirani upitnik, a radi dobivanja podataka o potrebnim vještinama na tržištu rada. Pripremljen upitnik bit će jednostavan i prilagođen poslodavcima i njihovom vremenu (user friendly) te će se ispunjavati on-line. Zajedno s upitnikom bit će provedena i kampanja o važnosti spomenutog sustava za ekonomski razvoj Međimurske županije.

 

skills forecasting

 

Ovaj prilog se financira iz Europskog programa zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007-2013). Provodi ga Europska komisija. Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS uspostavljen je za razdoblje od 2007. do 2013. godine u svrhu pružanja potpore ostvarivanju ciljeva EU na području zapošljavanja, socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti, te pridonosi ostvarenju ciljeva Europske strategije 2020 u tim područjima. Sedmogodišnji program je usmjeren na sve dionike koji mogu doprinijeti kreiranju učinkovitih zakona i politika zapošljavanja i socijalne uključenosti u zemljama EU-28, EFTA-EEA i zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama.

Za više informacija pogledajte : http://ec.europa.eu/progress.                                                                           

“Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost nositelja projekta i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.”