Profil županije

Međimurje je najsjevernija županija u Hrvatskoj – površinom najmanja, gusto naseljena s najmlađim stanovništvom – u isto vrijeme poznata po poduzetničkoj tradiciji, velikom broju malih i srednjih poduzetnika, te visoko razvijenoj poslovnoj aktivnosti. Detaljnije informacije pronaći ćete ovdje.

 

Osnovne informacije

Zbog povoljnog geografskog položaja i gospodarske razvijenosti Međimurska županija se danas prepoznaje kao mjesto visoke kvalitete života za svojih 114.414 stanovnika. Stanovništvo pretežno živi u ruralnim naseljima u 22 općine, a središte i glavni grad Međimurske županije, Čakovec, jedan je od tri grada u županiji. Visoka gustoća naseljenosti od 157 stanovnika/km² čini je najgušće naseljenom hrvatskom županijom.

 

Udaljenosti europskih gradova

 

Međimurska županija dijeli granicu s dvjema EU članicama Slovenijom i Mađarskom, te kao takva predstavlja vrata Hrvatske i idealna je lokacija za širenje poslovanja prema jugoistočnoj Europi.

Međimurska županija je smještena u području umjereno tople, vlažne klime s dobro izraženim godišnjim dobima relativno vrućih ljeta, hladnih zima, brzim porastom temperatura u proljeće i povoljnim temperaturnim prilika u jesen. Reljefno se ističu dvije cjeline, brežuljkasti dio – Gornje Međimurje i plodna nizina – Donje Međimurje.

 

Kroz povijest

Povijesno gledano, Međimurje je bilo naseljeno još od antičkih vremena, a najstariji pisani dokument u kojem se spominje ime Međimurja datira iz 1203. godine. Međimurje je dijelilo burnu i krvavu prošlost ovog dijela srednje Europe, a najprosperitetnije razdoblje vezano je uz vladavinu hrvatske velikaške obitelji Zrinskih u 16. i 17. stoljeću. Zbog izravne veze s ovom poznatom obitelji Međimurje se naziva županijom Zrinskih.

S 19. stoljećem i industrijskom revolucijom u Međimurju se udaraju temelji industrijskog razvoja i zameci tekstilne, građevinarske i prehrambene industrije koje su vremenom, uz metaloprerađivačku, postale zaštitni znak međimurskog gospodarstva.

 

Moderna infrastruktura

Geografska lokacija županije utjecala je na stvaranje izrazito razvijene prometne infrastrukture, osobito cestovne i željezničke, a komunalna infrastruktura (struja, voda, plin, telefon, internet) je izgrađena i dostupna na gotovo cjelokupnom prostoru županije. Sa svoje dvije rijeke Međimurje ima i veliki energetski potencijal koji je dijelom iskorišten gradnjom dviju hidroelektrana na Dravi.

 

Predani i uvijek ljubazni ljudi

Ono što se uvijek spominje kao posebnost Međimurja su njegovi žitelji, Međimurci, znani kao vrijedni ljudi izrazitog poduzetničkog duha i visoke radne kulture. Iskustva mnogih govore da su Međimurci isto tako uvijek ljubazni, gostoljubivi i prijateljski raspoloženi zbog čega se u Međimurju svatko osjeća dobrodošao.