Dana 2. ožujka 2020. godine raspisani su javni natječaji za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u 2020. godini. Predmetnim natječajem bio je određen rok za podnošenje prijava do 3. travnja 2020. godine. S obzirom na preporuke Stožera civilne zaštite Međimurske županije od 16. ožujka 2020. godine te uvođenje novog režima rada i komunikacije sa strankama zbog izvanredne situacije vezane uz pojavu koronavirusa (COVID – 19), odlukom župana Međimurske županije Matije Posavca, produljuje se rok za podnošenje prijava do 1. lipnja 2020. godine, za slijedeće Javne natječaje:

  1. Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2020. godini
  2. Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini
  3. Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2020. godini.

Produljuje se rok za podnošenje prijava na slijedeći Javni poziv:

  1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ za 2020. godinu.
  2. Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2020.godini, a kojeg je raspisala Turistička zajednica Međimurske županije.

Izvor: https://medjimurska-zupanija.hr/2020/03/24/rok-za-podnosenje-prijava-na-javne-natjecaje-za-su-financiranje-programa-projekata-udruga-medimurske-zupanije-produljuje-se-do-1-lipnja-ove-godine/