ZATVOREN POZIV PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1

ZATVOREN POZIV PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1

Ministarstvo zdravstva objavilo je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“.

Opći cilj je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi Poziva raspoređeni su u 2 komponente:

  • Komponenta 1. Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana RH o važnosti prevencije bolesti;
  • Komponenta 2. Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Ciljne skupine su zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova te pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri mogu biti:

  • Komponenta 1.: udruga koja djeluje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, zaklada koja djeluje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Komponenta 2.: ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Komponenta 1. – medijske kampanje, okrugli stolovi, otvoreni dani, radionice, seminari, javne tribine, manifestacije javnog karaktera, izrada edukativnih materijala;
  • Komponenta 2. – edukacije, konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu, okrugli stolovi, izrada edukativnih i obrazovnih materijala, studijska putovanja.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupna financijska alokacija iznosi 27.000.000,00 kuna.

Komponenta 1

  • Ukupni raspoloživi iznos je 10.000.000,00 kuna.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava je 200.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.

Komponenta 2

  • Ukupni raspoloživi iznos je 17.000.000,00 kuna.
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kuna, a najviši 1.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore za obje komponente je do 100 % prihvatljivih troškova.

Korisnicima se osigurava predujam do maksimalno 40 % ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Trajanje provedbe projekta je od 12 do maksimalno 18 mjeseci.

Trajni Poziv otvoren je do 31. 12. 2020.

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 i KOMPONENTU 2 do 1. ožujka 2020. godine do 12.00 sati.  

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 i KOMPONENTU 2 do 31. prosinca 2019. godine do 12.00 sati.  

Budući da su u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ trenutno iskorištena sva predviđena sredstava ukupne financijske alokacije od
27.000.000,00 HRK te zbog velikog interesa javnosti, sukladno pravilima i procedurama EU/ESI fondova, za financiranje projekata iz KOMPONENTE 1 I KOMPONENTE 2 Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga do 1. srpnja 2019. godine do 12.00 sati. 

U skladu s točkom 5. 5. Uputa za prijavitelje „Obustava i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga“, zbog postojanja potrebe za obustavljanjem pokrenutog Poziva, trajni poziv se
obustavlja na određeno vrijeme jer su zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, i za Komponentu 1 i za Komponentu 2 dosegnuli 110% ukupno raspoloživog iznosa u sklopu pojedine Komponente PDP-a. 

Više informacija i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

VAŽNO!!!

Zatvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“, UP.02.2.1.04 u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. od dana 28. veljače 2020. godine. 

Više informacija možete pročitati OVDJE.