Priprema prijava za državne i EU programe potpora

Priprema prijava za državne i EU programe potpora

Programi novčanih poticaja i potpora razlikuju se i po složenosti prijavne dokumentacije.

Za programe koji zahtijevaju detaljniju i stručniju razradu projektnog prijedloga, REDEA nudi uslugu pripreme projektne dokumentacije. To uobičajeno znači da će naši djelatnici razraditi samu projektnu ideju i u svim je elementima prilagoditi uvjetima programa te se pobrinuti da se sva tražena dokumentacija i projektni prijedlog u roku dostave na traženu adresu.

U natječajima gdje se poduzetnici kandidiraju za sredstva EU, projektna prijava je sadržajnija  i složenija te zahtjeva visoku stručnost i znatno vrijeme za pripremu, a REDEA je osobito ponosna na svoje uspjehe u izradi projektnih prijava međimurskih poduzetnika za sredstva EU.

U 2015. godini bit će objavljen veći broj natječaja za financiranje poduzetničkih projekata hrvatskih poduzetnika sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a naš cilj je da međimurski poduzetnici iskoriste što je više moguće sredstava iz ovog izvora.

Također, upoznati smo s mogućnostima koje poduzetnicima nude Programi unije (u prvom redu COSME i HORISON 2020) i možemo usmjeriti poduzetnike na koji način prijaviti projektni prijedlog za sufinanciranje kroz Programe Unije.

 

Objava relevantnih natječaja za državne i EU programe potpora (uključujući poveznicu na popis obvezne dokumentacije i strukturu projektnog prijedloga) popraćena je i objavom na našoj internetskoj mrežnoj stranici pod novosti i natječaji.