PRIPREMA EU PROJEKATA

PRIPREMA EU PROJEKATA

PRIPREMA PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Mjesto održavanja edukacije:

NEDELIŠĆE, Turistički ured Općine Nedelišće

Maršala Tita 60 (u zgradi bivšeg NM-a)

Vrijeme održavanja edukacije:

10.  – 12. studenoga 2014. godine s početkom u 9 sati.

Cilj edukacije je polaznicima dati osnove za samostalnu pripremu projektnih prijedloga za prijavu na fondove EU, ali i ukazati na procese koji prethode i koji slijede samu pripremu projektnog prijedloga. Kroz vježbe na edukaciji i kasnijim projektnim klinikama izradit ćemo logičku matricu, inicijalni budžet i dati smjernice za izradu glavnih elemenata za relevantnost, održivost i metodologiju vaših projektnog prijedloga. Nakon trodnevnog predavanja održat će se dvodnevne projektne klinike  13. i 14. studenoga 2014. na kojima ćete imati priliku za daljnju detaljnu razradu vaših projektnih  prijedloga.

Edukacija se organizira u suradnji s LAG-om MEĐIMURSKI DOLI I BREGI. Molimo Vas da Vaše sudjelovanje prijavite najkasnije do 7. studenoga 2014. slanjem prijavnog obrasca na lag.mdib@gmail.com.

PROGRAM EDUKACIJE
PRIJAVNICA