PRIPREMA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE

PRIPREMA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu pripremnih aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje iz lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova.

Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi unutar Programa.

Partner odabranom LAG-u u pripremi aktivnosti projekta suradnje može biti: LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020. ili lokalno javno-privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, troškovi izrade dokumentacije u svrhu pripreme projekta suradnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovome Natječaju iznosi 3.600.000,00 HRK, a Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova pripreme projekta suradnje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 18. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija OVDJE.