PRILIKA ZA PROMOCIJU HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

PRILIKA ZA PROMOCIJU HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Otvoreni su novi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu EU i u trećim zemljama.

Na stranicama Europske komisije objavljeni su:

  • POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2017. JEDNOSTAVNI PROGRAMI
  • POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2017. PROGRAMI U KOJIMA SUDJELUJE VIŠE KORISNIKA

Ciljevi mjera informiranja i promocije su:

– podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji

– povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje

– podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije i njihovog prepoznavanja

– povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast

– ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema

Ukupno 133 milijuna eura dostupno je za promociju poljoprivrednih proizvoda iz proračuna Europske unije za 2017. godinu za sve EU članice.

Mjerama informiranja i promocije mogu se obuhvatiti proizvodi kao što su:

– pivo

– čokolada i dobiveni proizvodi

– kruh, peciva, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi

– napici dobiveni od biljnih ekstrakata

– tjestenina

– sol

– prirodne gume i smole

– senf

– slatki kukuruz

– pamuk

– jaka alkoholna pića sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća

Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) mogu biti:

trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:

sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom

trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore

priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija

tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području

Financijski doprinos Europske unije jednostavnim programima na unutarnjem tržištu iznosi 70 % prihvatljivih rashoda, a u trećim zemljama iznosi 80 % prihvatljivih rashoda. Preostale rashode snose isključivo organizacije predlagateljice. Stopa sufinanciranja za programe u kojima sudjeluje više korisnika na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama iznosi 80 % prihvatljivih troškova.

Više informacija dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.