PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4

Na stranicama e-Savjetovanja objavljen je prijedlog pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Novi prijedlog Pravilnika nije podijeljen prema podmjerama i tipu operacija već se sastoji od nekoliko dijelova odnosno poglavlja navedenih u nastavku:

  • Opće odredbe
  • Uvjeti prihvatljivosti (korisnici mjere 4 su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, osim mladih poljoprivrednika koji mogu biti u Upisniku i manje od jedne godine, te proizvođačke organizacije)
  • Troškovi (opći troškovi, nematerijalni troškovi, materijalni troškovi, neprihvatljivi troškovi)
  • Potpora (visina potpore, intenzitet potpore, kriterij odabira)
  • Natječaj (priprema i objava natječaja, izmjene i ispravak, poništenje natječaja)
  • Postupak dodjele potpore (I. faza postupka dodjele potpore, II. faza postupka dodjele potpore)
  • Provedba projekta
  • Prigovori

Prijedlog pravilnika bit će otvoren za komentiranje do 21.3.2017. godine, a možete mu  pristupiti OVDJE.