PRIJAVITELJIMA IZ MEĐIMURJA ODOBRENA 3 PROJEKTA IZ IPA-e IV

PRIJAVITELJIMA IZ MEĐIMURJA ODOBRENA 3 PROJEKTA IZ IPA-e IV

U sljedećoj školskoj godini u Međimurskoj županiji provodit će se čak tri projekta koja su odobrena za sufinanciranje iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA, odnosno komponente IPA IV: Razvoj ljudskih potencijala. Riječ je o natječaju Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav, a uspješni prijavitelji su OŠ Podturen, OŠ Mursko Središće i Međimurska županija. Cilj ovih odobrenih projekata je socijalno uključivanje učenika romske nacionalne manjine i izgradnja kapaciteta nastavnog osoblja koje radi s učenicima u nepovoljnom položaju. Uspjeh međimurskih prijavitelja pokazuje da su naše institucije uvidjele prednosti projektnog financiranja i da imaju ljudske kapacitete za pripremu projektnih prijedloga. Tijekom pripreme projektnog sažetaka REDEA je pružila stručnu podršku OŠ Podturen, a s druga dva prijavitelja je surađivala i tijekom pripreme cjelokupnog prijavnog obrasca.