PRIJAVA PROJEKATA NA ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU RH NA NATJEČAJE EU

PRIJAVA PROJEKATA NA ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU RH NA NATJEČAJE EU

Ministarstvo poljoprivrede izdaje suglasnost za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaje koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije. Uz zahtjev koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede za izdavanje suglasnosti nužno je priložiti naziv, obrazloženje i sažetak projekta koji se planira prijaviti na natječaj.

S obzirom da je u postupku izdavanja navedene suglasnosti potrebno utvrditi utjecaj planiranog projekta na redovne gospodarske aktivnosti te ostala prava na površinama na kojima se planira provođenje projekta, za izdavanje suglasnosti potrebno je prosječno 10 do 15 radnih dana.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.