PREVENCIJA SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

PREVENCIJA SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI

Otvoreni je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina.

Opći cilj Poziva je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost, a posebni ciljevi Poziva su uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama te osigurati regionalnu ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti u RH.

Poziv je podijeljen na 5 zasebnih prioritetnih područja:

  1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice. Davanje podrške pripadnicima romske zajednice u njihovom naselju i domu.
  2. Projekt usmjeren informiranju i osvješćivanju javnosti o problemu trgovanja ljudima putem kampanje na nacionalnoj razini (radni,  seksualni i dr. oblici iskorištavanja).
  3. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom
  4. Projekti usmjereni pomoći beskućnicim
    1. 4a. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima
    2. 4b. Projekti usmjereni radnoj aktivaciji beskućnika
  5. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu bivših zatvorenika – osoba koje su otpuštene s izdržavanja kazne zatvora i članova njihovih obitelji.

Ukupna vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna, a iznosi po prioritetnim područjima su različiti (više u Uputama za prijavitelje, str. 5 – 7).

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje udovoljavaju općim uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje (str. 8 – 10).

Rok za prijavu je 1. travnja 2019.

Više o Pozivu, prihvatljivim aktivnostima i troškovima kao i ostalu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.