Prekogranično područje Hrvatske i Slovenije dobilo 20 biciklističkih vodiča

Prekogranično područje Hrvatske i Slovenije dobilo 20 biciklističkih vodiča

 

Radi se o prvoj edukaciji za biciklističke vodiče tog opsega u Hrvatskoj. Edukaciju je provodilo Međimursko  veleučilište u Čakovcu, a započela je početkom srpnja 2011. Teorijski dio predavanja obuhvaćao je 60 nastavnih sati i pokrivao kulturne i povijesne značajke četiriju regija uključenih u projekt (Međimurska i Varaždinska županija u Hrvatskoj te Pomurje i Podravje u Sloveniji),  orijentaciju u biciklizmu, upotrebu GPS-a, osnove kartografije i meteorologije,  osnove sportske fiziologije, prvu pomoć u biciklizmu, sigurnost vožnje, servisiranje i održavanje bicikala, komunikacijske vještine i animaciju grupe te druge relevantne teme.

 

Nakon završene teorijske obuke, sudionici su biciklima prolazili mursku i dravsku biciklističku stazu koja je prethodno dogovorena također u okviru projekta, a održano je i nekoliko vježbi iz orijentacijskog biciklizma. U ukupno 84 praktične nastave prošli su gotovo 300 kilometara staze uz rijeke Muru i Dravu i posjetili brojne točke interesa. Osobito je zanimljivo što su sudionici sami pripremali itinerer za pojedine lokacije, te iako je mnogima od njih ovo bilo prvo tako iskustvo, izvrsno odradili posao i oduševili kolege.  Iz povratnih informacija sudionika kako za vrijeme trajanja edukacije, tako i na samoj konferenciji, iščitavalo se veliko zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom edukacije, ali i – što je još važnije – velika oduševljenost atraktivnošću staze i popratnih sadržaja.

 

S obzirom da je specifičan cilj projekta MURA-DRAVA.BIKE uspostavljanje atraktivne prekogranične turističke destinacije uzduž rijeka Mure i Drave, u razvoju ponude za turiste bicikliste u projektnom području, uz samo stvaranje infrastrukturnih preduvjeta, bilo je nužno jačati kapacitete djelatnika koji će sudjelovati u takvom obliku turističke ponude. Vodiči u biciklističkom turizmu su izrazito važna karika u tom lancu jer su upravo oni u direktnom kontaktu s turistima te moraju biti adekvatno osposobljeni za vođenje i animiranje turista biciklista. Upravo je zbog toga bilo izuzetno važno osigurati kvalitetno osposobljavanje, a veseli informacija da je Međimursko veleučilište najavilo kako planira i dalje provoditi ovu edukaciju te je i verificirati.

 

Na konferenciji su predstavljeni i ostali rezultati projekta – pripremljeni su popisi prirodne i kulturne baštine u cijelom projektnom području, kao i točke interesa uz čitavu rutu, kreirano je 8 novih turističkih proizvoda, odnosno 8 tematskih biciklističkih izleta,  provedene su radionice za turističke ponuđače i javnu upravu, izvedena su studijska putovanja u Austriju te je izrađena mrežna stranica projekta. U tijeku je i uspostava  GPS sustava za čitavu stazu kao i tisak biciklističkih karata i vodiča. U daljnjoj provedbi projekta slijede još nastupi na specijaliziranim sajmovima gdje će biti predstavljena nova turistička destinacija te će se promovirati tematski izleti uz Muru i Dravu. Čeka nas i postavljanje biciklističke signalizacije, kao i prijevodi sadržaja mrežne stranice.

 

U konačnici sve ove aktivnosti značajno će doprinijeti razvoju biciklističkog turizma u Međimurju i čitavoj prekograničnoj regiji otvarajući prostor za potencijalne ulagače. Naime,  upravo je cikloturizam (biciklizam+turizam) jedan od najbrže rastućih selektivnih oblika turizma u svijetu. Prema podacima ECF-a (European Cyclists Federation) godišnje Europom biciklira 10-12 milijuna cikloturista od kojih se ostvari prihod od preko 8 milijardi EUR-a. Rast ovog segmenta turističke ponude unatrag nekoliko godina je 15-20% godišnje.

 

Više informacija o projektu i rezultatima projekta dostupno je na stranici www.mura-drava.eu