PREGLED PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE 2014. – 2020.

PREGLED PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE 2014. – 2020.

Europska teritorijalna suradnja je jedan od ciljeva kohezijske politike kojom se potiče prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja u cilju ostvarenja pametnog, održivog i uključivog rasta. Jačanjem prekogranične suradnje u pograničnim područjima pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti pograničnih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

Republika Hrvatska u programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine sudjeluje u sljedećim programima prekogranične suradnje:
1. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
2. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.
3. Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.
4. Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
5. Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Prekogranična suradnja će se odvijati sa susjednim zemljama koje su članice Europske unije (Mađarska, Slovenija i Italija), kao i sa zemljama koje još uvijek nisu članice Europske unije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) preko Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA.

1. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora provodit će se u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine u okviru programa IPA II ( jedan program koji objedinjuje prekograničnu suradnju sve tri države). Prihvatljivo područje novog Programa tako će obuhvaćati prekogranično područje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Tematski prioriteti:
– Poboljšanje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području,
– Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti,
– Doprinošenje razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine,
– Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Sažetak nacrta programa.

2. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija provodit će se u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine u okviru programa IPA II.

Tematski prioriteti:
– Poboljšanje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području,
– Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti,
– Doprinošenje razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine,
– Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Sažetak nacrta programa.

3. Bilateralni program Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja.

Tematski prioriteti:
– Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća,
– Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara,
– Suradnja,
– Obrazovanje.

Sažetak nacrta programa.

4. Bilateralni program Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

Tematski prioriteti:
– Prekogranična zaštita od poplava,
– Zaštita i promocija prirodnih i kulturnih resursa,
– Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja,
– Tehnička pomoć.

Sažetak nacrta programa.

5. Bilateralni program Italija – Hrvatska 2014. – 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje, jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja.

 

131007113754156 140 AdriaticIPA ipa 0 clip image p032 1 00