PREDSTAVNICA JAVNE USTANOVE REDEA POSJETILA JE „SEKEM“ BIODINAMIČKU ZAJEDNICU U EGIPTU

PREDSTAVNICA JAVNE USTANOVE REDEA POSJETILA JE „SEKEM“ BIODINAMIČKU ZAJEDNICU U EGIPTU

Predstavnica Javne ustanove REDEA Jurka Topol imala je priliku posjetiti najpoznatiju svjetsku biodinamičku zajednicu „SEKEM“ koja je smještena 60 km sjeveroistočno od Kaira u Egiptu. Biodinamička zajednica  SEKEM-a osnovana je u duhu vizije održivog razvoja čovjeka. Godine 1977. dr. Ibrahim Abouleish koji je težio održivom holističkom pristupu životu, SEKEM inicijativu pokreće na 70 hektara netaknutog dijela egipatske pustinje. Koristeći biodinamičke poljoprivredne metode, pustinjska zemlja je revitalizirana i stvoreno je bogato plodno tlo na kojom se danas odvija prijeko potrebna proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih namirnica poštujući biodinamičke principe. Tijekom godina SEKEM je postao krovni sinonim za različite prerađivačko – distributivne grane poljoprivredne proizvodnje te kao nevladina organizacija uključuje i različite obrazovne institucije i medicinski centar. Danas se SEKEM smatra vodećim primjerom socijalnog poduzetništva u svijetu, a vodi ga g. Helmy Abouleish koji je ujedno prije nekoliko mjeseci izabran za predsjednika krovne organizacije Demeter International. Demeter je najveća certifikacijska organizacija za biodinamičku poljoprivrednu proizvodnju i jedan je od najzahtjevnijih certifikata.

Djelovanje biodinamičke zajednice SEKEM temelji se na ideji održivog razvoja i brizi o zajednici. Misija, vizija i temeljne vrijednosti prožete su kroz sva područja djelovanja ove biodinamičke zajednice te predstavljaju nit vodilju za njen danji razvoj. U nadolazećem razdoblju vizija SEKEM-a predstavlja održiv razvoj koji svakom pojedincu omogućuje razvoj svog individualnog potencijala, a ekonomski rast ostvaruje se isključivo u skladu s ekološkim i etičkim principima. U skladu s navedenim, misija SEKEM-a usmjerena je širenju biodinamičke poljoprivrede kako bi se odgovorilo na okolišne i socijalne izazove te osigurala sigurnost hrane rastućoj populaciji u Egiptu. S ciljem ostvarenja vizije i misije, članovi zajednice SEKEM provode savjetovanje na lokalnoj i globalnoj razini s ciljem stvaranja novih poslovnih modela koji se temelje holističkom, ekološkom i etičkom pristupu s ciljem stvaranja održivog razvoja i ekonomije.

Tijekom svog posjeta, viša stručna suradnica Jurka Topol imala je priliku upoznati se s temeljnim principima najpoznatije svjetske biodinamičke zajednica, posjetiti biodinamičke farme, preradbene i skladišne kapacitete te upoznati se s načinom na koji proizvode i čuvaju biodinamičke pripravke. Osim navedenog, u organiziranom obilasku Jurka je posjetila vrtiće i škole te medicinski centar u sklopu zajednice. Osim SEKEM zajednice Jurka je imala priliku posjetiti još jednu biodinamičku farmu koja se bavi biodinamičkom proizvodnjom. Na navedenoj farmi na 10 hektara uspostavljena je stočna i biljna proizvodnja od koji su najznačajnije kulture krumpir, povrće, banane i datulje.  Posljednji dan boravka grupa je posjetila Sveučilište Heliopolis nakon čega je organizirano druženje s polaznicima međunarodne biodinamičke konferencije SOFIJA koja se održavala u sklopu SEKEM farme.