PREDSTAVLJENI PROJEKTI IMPER, GREEN ENERGY I INVESTIMULATION

PREDSTAVLJENI PROJEKTI IMPER, GREEN ENERGY I INVESTIMULATION

U petak 14. prosinca 2007. godine u Scheierovoj zgradi održana je prezentacija triju projekata koje je Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA uspješno prijavila na natječaj u okviru programa susjedstva INTERREG IIIA i početkom ovog mjeseca krenula u provedbu. Ugovori prema kojima će EU bespovratnim sredstvima sufinancirati provedbu projekata potpisani su sa Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje (SFJU) pri Ministarstvu financija.

 
Na samom početku okupljenima su se obratili župan Josip Posavec i dožupan Mladen Križaić te izrazili podršku Međimurske županije projektima, koji će dugoročno pozitivno utjecati na ukupan razvoj Međimurja. Naime, Međimurska županija je partner i aktivno će sudjelovati u provođenju Green Energy i InveStimulation. Kao što je u uvodnim riječima istaknuo direktor REDEA-e Matija Derk, područja kojima se bave ovi projekti izravno se tiču glavnih djelatnosti Agencije, a to su podrška malom i srednjem poduzetništvu, ruralni razvoj i razvoj investicijske klime. Svi su oni osmišljeni na temelju uočenih razvojnih potreba naše županije. Voditeljice projekata Sandra Polanec Marinović, Mihaela Pancer i Ana Kralj predstavile su svoje suradnike i uputile prisutne u osnovne aktivnosti i učinke projekata. 
 
Projektom IMPER želi se međimurskim poduzetnicima omogućiti povezivanje s potencijalnim poslovnim partnerima iz Pomurja (Slovenija), kao i konkretna prezentacija njihovih proizvoda i usluga te olakšati pristup potrebnim poslovnim informacijama. Projekt traje 14 mjeseci, a ukupna vrijednost je 95.777,35 EUR.
 
Cilj projekta Green energy je razvoj prekograničnog partnerstva na području obnovljivih izvora energije, u svrhu zajedničkog planiranja, izrade analiza i strategija kao podloga za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, a time i očuvanje okoliša. Projekt traje 13 mjeseci, a ukupna vrijednost je 120.547,75 EUR.
 
Projekt InveStimulation usmjeren je na zajedničku promociju ulaganja u pogranična područja, Međimursku županiju i Županiju Zala. Ključne aktivnosti projekta uključuju istraživanje potencijala Međimurja u smislu privlačenja ulagača, pripremu promotivnih materijala i organizaciju investicijske konferencije. Proračun iznosi 104.469,76 EUR, a završetak aktivnosti planiran je krajem kolovoza 2008. godine.
 
Bilo je ovo prvo službeno predstavljanje projekata javnosti, a nastavit će se s redovitim informiranjem o napretku i postignutim rezultatima.