PREDSTAVLJENI NATJEČAJI IZ ESI FONDOVA

PREDSTAVLJENI NATJEČAJI IZ ESI FONDOVA

Na 4. sjednici Kolegija gradonačelnika i načelnika održanoj u Velikoj vijećnici Međimurske županije predstavnici JLS-ova informirani su o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, sukladno kojem su regionalni koordinatori dužni promijeniti svoj pravni oblik, odnosno osnovati se kao javne ustanove. Slijedom navedenog, Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije, čiji će skraćeni naziv biti REDEA. Predstavnicima JLS-ova naglašeno je kako će primarne djelatnosti REDEA-e od sada biti djelatnosti s javnim ovlastima, primjerice pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore i razvojnih projekata do izrade razvojnih strategija i provedbenih dokumenata za javnopravna tijela i javne ustanove s područja Međimurske županije. Ukratko su predstavljeni najavljeni i objavljeni natječaji financirani iz ESI fondova u svrhu koordinacije iz Međimurske županije.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 otvoren je natječaj o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Objavljen je u travnju i poziv JLS-ovima za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Za kraj 2018. godine najavljena je objava natječaja za ulaganja u gradnju novih elemenata osnovne i zajedničke infrastrukture postojećih gospodarskih zona. U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali objavljeno je nekoliko natječaja vezanih uz socijalno uključivanje (unaprjeđenje usluga vrtića, promocija zdravlja i prevencija bolesti, te širenje mreže socijalnih usluga u zajednici) i obrazovanje (produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine). U najavi su natječaji potpore organizacijama civilnog društva (JLS-ovi mogu biti samo partneri), natječaji za uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne uključenosti u zajednicu, natječaji za uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke događaje, kao i oni koji se odnose na društveno poduzetništvo, umjetnost i kulturu za mlade. Za travanj 2018. godine najavljeni su natječaji iz Programa ruralnog razvoja iz područja Mjere 7. – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (podmjera 7.4.1. – obnova dječjih vrtića na području Međimurske županije). Sve informacije o otvorenim i najavljenim natječajima mogu se pronaći na stranicama REDEA-e i Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Informacije o natječajima predstavljene su u svrhu koordinacije prijava iz Međimurske županije, a u sklopu projekta „Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u Međimurskoj županiji“, čija vrijednost iznosi 1.365.610,96 kuna, od čega je 85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.